Η ευημερία στις κοινότητες στις ΗΠΑ είναι επίπεδη ή μειώνεται σε όλες τις 50 χώρες

από τις 186 κοινότητες που συμπεριλήφθηκαν στην κατάταξη, βελτίωσε τη συνολική βαθμολογία του δείκτη ευημερίας κατά στατιστικά σημαντικό περιθώριο τα τελευταία δύο χρόνια σε σύγκριση με προηγούμενες διετείς περιόδους, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία.

Διαβάστε Περισσότερα

Η ευημερία στις κοινότητες στις ΗΠΑ είναι επίπεδη ή μειώνεται σε όλες τις 50 χώρες

από τις 186 κοινότητες που συμπεριλήφθηκαν στην κατάταξη, βελτίωσε τη συνολική βαθμολογία του δείκτη ευημερίας κατά στατιστικά σημαντικό περιθώριο τα τελευταία δύο χρόνια σε σύγκριση με προηγούμενες διετείς περιόδους, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία.

Διαβάστε Περισσότερα
arrow